Tel. (32) 267-60-30; Fax (32) 267-89-19

               

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie

Anna Jagniątkowska

ul. Potockiego 2

42-500 Będzin

Email: bedzin3@komornik.pl

konto: PKO: 46 1020 2498 0000 8102 0129 6243

 
 
 UWAGA !!!
KOMORNIK NIE ZAMIESZCZA OBWIESZCZEŃ O LICYTACJI NA PORTALU TABLICA.PL